bursa ilaçlama
 ilaçlaması

ilaçlama,ilaçlama resimleri,ilaçlama resim,ilaçlma fotoğrafları,ilaçlama foto,ilaçlama resimleri,ilaçlama fotoğrafları,ilaçlama resimleri,ilaçlama

ilaçlama,ilaçlama resimleri,ilaçlama resim,ilaçlma fotoğrafları,ilaçlama foto,ilaçlama resimleri,ilaçlama fotoğrafları,ilaçlama resimleri,ilaçlama

ilaçlama,ilaçlama resimleri,ilaçlama resim,ilaçlma fotoğrafları,ilaçlama foto,ilaçlama resimleri,ilaçlama fotoğrafları,ilaçlama resimleri,ilaçlama

Anasayfa  

Hamamböceklerinin Sınıflanması

Konu Başlığı
:
Hamam Böcekleri İle İlgili Detaylı Bilgi
hamam böceği,hamam böcekleri,hamam böcekleri sınıfı Evrimleri 350 milyon yıl öncesine dayanan, lnsecta sınıf ındaki en ilkel ve en eski böcekler olan hamamböceklerinin dünyada 4000den fazla farklı türü tanımlanmıştır. Yaşadıkları bölgelere göre başlıca; domestik, peridomestik ve feral olmak üzere 3 grupta toplanırlar. Dünyada bulunan tüm hamamböceği türlerinin %95’ini oluşturan feral hamamböcekleri, özellikle insanların bulundukları bölgelerden uzak yerlerde yaşarlar.
Domestik grupta bulunanlar, insanlara bağımlı olarak yaşayan, özellikle ılık, rutubetli mekanları, yiyeceklerin ve organik artıkların bolca bulunduğu, sağlık koşullarının kötü olduğu, apartman gibi kalabalık yerleri seçen iç ortam böcekleridir. Ancak bazı türler ise genellikle dış ortamlarda yaşamaktadır. Bu gruptaki en sık rastlanılan hamamböcekleri, Alman hamamböcekleri (Biatella germanica) ‘dir.
Peridomestik gruptakiler ise, ev içlerinde veya çevrelerinde yaşarlar. Şehirlerdeki lağım şebekelerinde, septik tanklarda yerleşen bu böcekler, özellikle borular vasıtasıyla çatı aralarındaki boşluklardan veya bazı yarıklardan sağlık koşulları iyi olan evlere bile girerler. Bu nedenle bu gruba giren Amerikan hamamböceklerine (Periplaneta americana), gelişmiş ülkelerde dahi yaygın şekilde rastlanılmaktadır.

Bir ortamda Alman hamamböceklerinin bulunmasının, genellikle sağlık koşullarının kötü olduğunu göstermesine karşın, Amerikan hamamböcekleri temiz mekanlarda dahi yaşayabilmektedir. Blattaria takımında klinik önemi olan başlıca; Blattidae, Blattellidae, Blaberidae, Cryptocercidae ve Polyphagidae olmak üzere toplam 5 aile bulunmaktadır. Ilk iki aile içinde tüm dünyada en yaygın olarak bulunan peridomestik hamamböcekleri yer alır. Onemli hamamböcekleri Tablo 3/2’de kısaca özetlenmiştir. Resim 3/1 ‘de klinik önemi olan hamamböcek türleri görülmektedir.
ev ilaçlama